نویسنده:

آناتومی تنه‌: قفسه سینه (توراکس‌) Thorax، ابدومن (شکم‌) Abdomen، لگن (پلویس‌) pelvis


هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها