نویسنده:

آناتومی تنه‌: قفسه سینه (توراکس‌) =Thorox، ابدومن (شکم‌) =Abdomen، لگن (پلویس‌) =Pelvis


هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها