نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text

آویشن قشنگ نیست: مجموعه داستان


                    

معرفی کتاب

«رضا» داستان جوانی است که هشت سال و سه ماه پیش بر اثر سانحۀ اتومبیل درگذشته و اکنون در اوج بی‌خیالی، در روزی بارانی، به یادآوری حادثه و آن‌چه منجر به آن شد پرداخته است. سه جوان دانشجو، در اتومبیلی، به رانندگی رضا، قصد رسیدن به پراید دو دختر هم‌دورۀ خویش را دارند که ناگهان کنترل ماشین از دست رضا خارج شده و بر اثر انحراف و واژگون شدن، هر سه آن‌ها از بین می‌روند. و اکنون پس از گذشت این همه سال رضا بارها و بارها از خود می‌پرسد دو دوست من با آن دو دختر مشکل داشتند؛ من کجای این ماجرا بودم؟ این مجموعه متشکل از شش داستان کوتاه با عنوان رضا؛ مهدی؛ بهادر؛ اهورا؛ نیلوفر؛ و نیما است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

«رضا» داستان جوانی است که هشت سال و سه ماه پیش بر اثر سانحۀ اتومبیل درگذشته و اکنون در اوج بی‌خیالی، در روزی بارانی، به یادآوری حادثه و آن‌چه منجر به آن شد پرداخته است. سه جوان دانشجو، در اتومبیلی، به رانندگی رضا، قصد رسیدن به پراید دو دختر هم‌دورۀ خویش را دارند که ناگهان کنترل ماشین از دست رضا خارج شده و بر اثر انحراف و واژگون شدن، هر سه آن‌ها از بین می‌روند. و اکنون پس از گذشت این همه سال رضا بارها و بارها از خود می‌پرسد دو دوست من با آن دو دختر مشکل داشتند؛ من کجای این ماجرا بودم؟ این مجموعه متشکل از شش داستان کوتاه با عنوان رضا؛ مهدی؛ بهادر؛ اهورا؛ نیلوفر؛ و نیما است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها