نویسنده:

"بررسی میزان التزام و اعتقاد مردم اصفهان به رفتارهای اقتصادی توصیه شده در اسلام‌"


هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها