نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text
نویسنده:

ترانه مرغ اسیر


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر، رمان خواندی از نویسنده است که تلاش دارد تا فروغ را در یک روایت داستانی، معرفی کند. داستان ترانه مرغ اسیر، روایت منثور از شعر فروغ است. منتقدان درباره ویژگی اصلی این رمان گفته‌اند که «ترانه مرغ اسیر درباره فروغ‎شدن است که هم به نقاط تاریکی نور می‌تاباند که تاکنون در سایه مانده‌اند و هم درعین‌حال تصویری از ایران دهه سی و چهل و روشنفکران آن روزگار به دست می‌دهد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر، رمان خواندی از نویسنده است که تلاش دارد تا فروغ را در یک روایت داستانی، معرفی کند. داستان ترانه مرغ اسیر، روایت منثور از شعر فروغ است. منتقدان درباره ویژگی اصلی این رمان گفته‌اند که «ترانه مرغ اسیر درباره فروغ‎شدن است که هم به نقاط تاریکی نور می‌تاباند که تاکنون در سایه مانده‌اند و هم درعین‌حال تصویری از ایران دهه سی و چهل و روشنفکران آن روزگار به دست می‌دهد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها