نویسنده:

خلقت زن =Creation of woman


                    

معرفی کتاب

این کتابچه حاوی متن دو زبانه‌ای است که طی آن فرشته‌ای با خداوند در خصوص خلقت زن صحبت می‌کند و خداوند تک تک ویژگی‌های روحی زن را برمی‌شمارد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

این کتابچه حاوی متن دو زبانه‌ای است که طی آن فرشته‌ای با خداوند در خصوص خلقت زن صحبت می‌کند و خداوند تک تک ویژگی‌های روحی زن را برمی‌شمارد.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها