نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text

شکارچیان در برف


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر، مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه است که با زبانی ساده و روان نگاشته شده‌اند. «همزن»، «خواهران دوقلوی برونته»، «سفر نهنگ»، «گربه مادر»، «شیر صبحگاه»، «شکارچیان در برف»، «جمعه خالی»، «شب یحیا» عنوان‌های برخی از داستان‌های این کتاب هستند. در داستان «همزن» می‌خوانیم:«از همین بچگی‌اش معلوم بود که آدم صبح نیست. صبح‌ها هزارتا کلک سر هم می‌کرد تا بیش‌تر بخوابد».

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر، مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه است که با زبانی ساده و روان نگاشته شده‌اند. «همزن»، «خواهران دوقلوی برونته»، «سفر نهنگ»، «گربه مادر»، «شیر صبحگاه»، «شکارچیان در برف»، «جمعه خالی»، «شب یحیا» عنوان‌های برخی از داستان‌های این کتاب هستند. در داستان «همزن» می‌خوانیم:«از همین بچگی‌اش معلوم بود که آدم صبح نیست. صبح‌ها هزارتا کلک سر هم می‌کرد تا بیش‌تر بخوابد».

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها