نویسنده:

فرهنگ فشرده واژگان قرآن عربی - فارسی شامل بیش از ۲۰۰۰ لغت همراه با سوره‌ها و آیات مورد استعمال


هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها