لغات و اصطلاحات کاشونی


                    

معرفی کتاب

نگارنده در بخش نخست کتاب اصطلاحات و لغات کاشانی را همراه با معانی آن بازگو نموده و در بخش بعدی به برخی از باور و پندارهایی اشاره کرده که در نزد مردم عامه‌‌ی کاشان مورد قبول و پذیرش است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

نگارنده در بخش نخست کتاب اصطلاحات و لغات کاشانی را همراه با معانی آن بازگو نموده و در بخش بعدی به برخی از باور و پندارهایی اشاره کرده که در نزد مردم عامه‌‌ی کاشان مورد قبول و پذیرش است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها