نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text
نویسنده:

محرومان پاریس و لندن


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر، داستانی تمام‌نما از آشفتگی‌های جامعه مدرن امروزی و بیانگر اوضاع نابسامان قشر فقیر و مستمند دنیای غرب است که نشان می‌دهد تا چه اندازه این طبقه زندگانی را به‌سختی و تنگدستی می‌گذرانند. این کتاب شامل 38 فصل و از دو قسمت تشکیل یافته است. قسمت اول اوضاع داخلی و جریان امور هتل‌ها و رستوران‌های پاریس را تشریح می‌نماید. قسمت دوم مربوط به زندگانی پوچ و بی‌نتیجه آوارگان و خانه‌به‌دوشان لندن است که با داشتن نیرو مجبورند بدون اینکه هدفی داشته باشند مدام به ولگردی و دریوزگی بپردازند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر، داستانی تمام‌نما از آشفتگی‌های جامعه مدرن امروزی و بیانگر اوضاع نابسامان قشر فقیر و مستمند دنیای غرب است که نشان می‌دهد تا چه اندازه این طبقه زندگانی را به‌سختی و تنگدستی می‌گذرانند. این کتاب شامل 38 فصل و از دو قسمت تشکیل یافته است. قسمت اول اوضاع داخلی و جریان امور هتل‌ها و رستوران‌های پاریس را تشریح می‌نماید. قسمت دوم مربوط به زندگانی پوچ و بی‌نتیجه آوارگان و خانه‌به‌دوشان لندن است که با داشتن نیرو مجبورند بدون اینکه هدفی داشته باشند مدام به ولگردی و دریوزگی بپردازند.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها