نمایش نسخه الكترونيك

Alternate Text
نویسنده:

مسافرخانه، بندر، بارانداز


                    

معرفی کتاب

کتاب حاضر، رمانی فارسی است که با زبانی ساده و روان و بیان جزئیات لازم نگاشته شده است. نویسنده با پرداخت مناسب شخصیت‌ها و توصیف عمیق‌ترین احساسات و افکار آن‌ها و همچنین بابیان دقیق جزئیات صحنه‌ها، خواننده را از ابتدا تا انتهای کتاب با خود همراه می‌سازد. در داستان می‌خوانیم: «در باران راه می‌رفتیم، هر دو خیس شده بودیم. من غمگین بودم. وقتی به مسافرخانه رسیدیم، هرکدام به اتاق خودمان رفتیم؛ من در زیرزمین و دختر در طبقه هفتم، در طبقه صاحب مسافرخانه و زنی که همیشه سایه‌اش را در پشت پرده دیده بودم».

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

کتاب حاضر، رمانی فارسی است که با زبانی ساده و روان و بیان جزئیات لازم نگاشته شده است. نویسنده با پرداخت مناسب شخصیت‌ها و توصیف عمیق‌ترین احساسات و افکار آن‌ها و همچنین بابیان دقیق جزئیات صحنه‌ها، خواننده را از ابتدا تا انتهای کتاب با خود همراه می‌سازد. در داستان می‌خوانیم: «در باران راه می‌رفتیم، هر دو خیس شده بودیم. من غمگین بودم. وقتی به مسافرخانه رسیدیم، هرکدام به اتاق خودمان رفتیم؛ من در زیرزمین و دختر در طبقه هفتم، در طبقه صاحب مسافرخانه و زنی که همیشه سایه‌اش را در پشت پرده دیده بودم».

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها