مسلم علیه‌السلام قهرمان سفیران


                    

معرفی کتاب

فصل اول کتاب درباره محل ماموریت "مسلم بن عقیل" (کوفه) است. فصل دوم به زندگی نامه مسلم اختصاص یافته است. در فصل سوم شخصیت مسلم از دیدگاه معصومین تشریح می‌گردد. موضوع فصل‌های دیگر عبارت‌اند از: "تجزیه و تحلیل ماموریت مسلم"، "بررسی آخرین نوسانات مردمی شهر کوفه" و "نحوه شهادت سفیر قهرمان و وقایع پس از آن".

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

فصل اول کتاب درباره محل ماموریت "مسلم بن عقیل" (کوفه) است. فصل دوم به زندگی نامه مسلم اختصاص یافته است. در فصل سوم شخصیت مسلم از دیدگاه معصومین تشریح می‌گردد. موضوع فصل‌های دیگر عبارت‌اند از: "تجزیه و تحلیل ماموریت مسلم"، "بررسی آخرین نوسانات مردمی شهر کوفه" و "نحوه شهادت سفیر قهرمان و وقایع پس از آن".

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
فیلترها