ملک جان نعمتی


                    

معرفی کتاب

«ملک‌جان نعمتی» در نوزدهم آذر 1285 هـ . ش در جیحون‌آباد، روستای کوچکی در استان کرمانشاه، به دنیا آمد: او هرچند در دورانی پرتلاطم به دنیا آمد، اما کودکی‌اش را در عالمی دیگر گذراند؛ عالمی معنوی که مدار آن اخلاق و عرفان بود. او در بیست سالگی بر اثر ابتلا به بیماری خاص بینایی چشمانش را از دست داد. در سال 1311 به لقب شیخ ملقب شد که خود نشانة احترام و نمودار مقام بالای معنوی و میزان خرد و آگاهی اوست و از این‌جا بود که مسئولیت هدایت ارادتمندان جیحون‌آباد و نواحی اطراف آن بر عهدة او گذاشته شد. او سرانجام در 24 تیرماه 1372 هـ . ش در بیمارستان سل‌پتربر پاریس بعد از عمل جراحی قلب باز درگذشت. کتاب حاضر به درج سرگذشت ملک‌جان نعمتی ـ از زنان معاصر عارف ـ و سروده‌ها و گزیده گفتارهای وی اختصاص یافته است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

«ملک‌جان نعمتی» در نوزدهم آذر 1285 هـ . ش در جیحون‌آباد، روستای کوچکی در استان کرمانشاه، به دنیا آمد: او هرچند در دورانی پرتلاطم به دنیا آمد، اما کودکی‌اش را در عالمی دیگر گذراند؛ عالمی معنوی که مدار آن اخلاق و عرفان بود. او در بیست سالگی بر اثر ابتلا به بیماری خاص بینایی چشمانش را از دست داد. در سال 1311 به لقب شیخ ملقب شد که خود نشانة احترام و نمودار مقام بالای معنوی و میزان خرد و آگاهی اوست و از این‌جا بود که مسئولیت هدایت ارادتمندان جیحون‌آباد و نواحی اطراف آن بر عهدة او گذاشته شد. او سرانجام در 24 تیرماه 1372 هـ . ش در بیمارستان سل‌پتربر پاریس بعد از عمل جراحی قلب باز درگذشت. کتاب حاضر به درج سرگذشت ملک‌جان نعمتی ـ از زنان معاصر عارف ـ و سروده‌ها و گزیده گفتارهای وی اختصاص یافته است.

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها