کلیدهای طلایی آموزش


                    

معرفی کتاب

این کتابچه حاوی مجموعه‌ای از توصیه‌ها، روش‌ها و ابزارهایی برای مدیران فروش، فروشنده‌ها و بازاریاب‌ها به منظور موفقیت در حرفه خویش. موضوعات کتاب عبارت‌اند از: "برنامه ریزی"، "مشتری یابی"، "ارزیابی"، "مشتریان بالقوه"، "عرضه"، "تعهد"، "توسعه"، و "پایش".

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

این کتابچه حاوی مجموعه‌ای از توصیه‌ها، روش‌ها و ابزارهایی برای مدیران فروش، فروشنده‌ها و بازاریاب‌ها به منظور موفقیت در حرفه خویش. موضوعات کتاب عبارت‌اند از: "برنامه ریزی"، "مشتری یابی"، "ارزیابی"، "مشتریان بالقوه"، "عرضه"، "تعهد"، "توسعه"، و "پایش".

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها