نویسنده:

کلیدهای طلایی موفقیت شخصی


                  

معرفی کتاب

این کتابچه حاوی روش‌ها، راه‌کارها و تمریناتی است برای کشف استعدادهای درون و رسیدن به موفقیت شخصی که همراه با تصاویری ذیل این عناوین تدوین شده است: "برنامه‌ریزی"، "اقدام کردن"، "دریافت نتیجه"، "یادگیری در اثر نتیجه"، "پشتکار" و "جعبه ابزار موفقیت".

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن

              

معرفی کتاب

این کتابچه حاوی روش‌ها، راه‌کارها و تمریناتی است برای کشف استعدادهای درون و رسیدن به موفقیت شخصی که همراه با تصاویری ذیل این عناوین تدوین شده است: "برنامه‌ریزی"، "اقدام کردن"، "دریافت نتیجه"، "یادگیری در اثر نتیجه"، "پشتکار" و "جعبه ابزار موفقیت".

هنوز نظری وجود ندارد

پیام فرستادن
مشخصات
فیلترها